IMPARARE IL FIORENTINO con 10 REGOLE

 1. La Gorgia Toscana – il passaggio dalle consonanti /k/ e /t/ alla /h/ es. la casa diventa la hasa, il buco = i’ buho , bruciato=bruciaho
 2. Lo strascicamento di C e G es. la gente= la (s)gente, la cena =la (s)cena
 3. Fonema UO diventa O es. buono diventa bono
 4. Da SKI a STI es. schiacciata = stiacciata , uno schianto diventa stianto, uno schiaffo = uno stiamo
 5. La negazione NON es. Tu non dici la verità = Un tu dici la verità, Non mangiare quel frutto = Un mangiare que’ frutto
 6. Il doppio pronome es. A me mi garba!
 7. Si al posto di Noi es. Noi andiamo a mangiare = Si va a mangiare, Noi compriamo la pizza = Si compra la pizza
 8. I Verbi es. andare = andà, mangiare = mangià, Vuoi compare le patatine? = Vuoi comprà le patatine?, lavarsi lavaSSi, asciugarsi = asciugaSSi, faccio =Fo, vado = Vo, 
 9. Gli aggettivi possessivi singolari es. mio cugino = I’ Mi’ cugino, mia cugina = la Mi’ cugina, miei cugini = I’ Mi’ cugini
 10. L’articolo determinativo maschile es. il cane = i cane, nel bar = N ’i’ bar, Al ristorante = A’ ì ristorante

Rzeczowniki rodzaju męskiego kończące się na -A

Rzeczowniki rodzaju męskiego kończące się na -A

⇒ szereg rzeczowników kończących się na samogłoskę – a, które w przeważającej mierze pochodzą z greckiego lub innych języków egzotycznych :

– il clima; – il dilemma; – il diploma; – il dramma; – l’emblema; – l’enigma; – il magma; – il paradigma; – il pianeta; – il pigiama; – il poema; – lo schema; – il sistema; – lo stemma; – il tema; – il teorema; – il trauma;

-Klimat -dylemat -dyplom -dramat -logo -zagadka -magma -paradygmat -planeta – piżama -poemat -schemat -system -herb -motyw -twierdzenie -uraz ;

⇒ niektóre nazwy zwierząt :

il boa; – il cobra; – il gorilla; – il koala; – il panda; – il puma;

– Boa -kobra -goryl -koala -panda -puma ;

 ⇒ Niektóre nazwy utworzone z greckich elementów kończacych się na- gramma oraz na oma:

 – l’elettrocardiogramma; – l’organigramma; – il telegramma; – l’assioma; – l’automa; – il genoma;  -( EKG – program pracy -telegram -aksjomat -automat -genom )

 ⇒ grupa nazw, które kończą się na – à (z akcentem):

– il sofà; – il baccalà; – il babà;         – Sofa – dorsz -baba ;

 ⇒ niektóre nazwy, które w domyśle są rodzaju męskiego:

– il (vino) marsala; – il (cioccolato) gianduia; – il (formaggio) gorgonzola; – i (pantaloni) bermuda (usato solo al plurale).

 – ( Wino) Marsala – ( czekolada ) gianduia -( ser) gorgonzola , – ( spodnie ) Bermudy (używana tylko w liczbie mnogiej ) .

  Rzeczowniki rodzaju żęskiego kończące się na – O

 ⇒ niektóre skróty :

– l’auto (da automobile); – l’expo ( da esposizione); – la flebo (da fleboclisi); – la foto (da fotografia); – la metro (da metropolitana); – la moto (da motociletta);

 – Samochód  – wystawa  -kroplówka  – zdjęcia -metro -motor  ;

 ⇒ słowa pochodzenia greckiego i łacińskiego :

– l’eco; – la dinamo; – la libido;

-Echo -Dynamo -libido ;

⇒ niektóre nazwy, które w domyśle są rodzaju żęskiego :

 • la biro (la penna biro); – la neuro (la clinica neurologica); – la sdraio (la sedia a sdraio)       -Długopis  – Poradnia neurologiczna – leżak  ;

 ⇒ następujące nazwy :

– la mano; – la radio; – la polo (tipo di maglia con colletto e bottoni).

-Ręka -radio -koszulka polo (rodzaj koszulkii z kołnierzem i z guzikami )

 RODZAJ NAZW ZAPOŻYCZONYCH Z INNYCH JĘZYKÓW 

W czasie przejścia z jednego języka na drugi przypisanie rodzaju może być skomplikowane, ponieważ niektóre języki, jak np. angielski nie odróżniają rodzaju męskiego oraz żeńskiego.  Inne, takie jak np. niemiecki, mają trzy rodzaje gramatyczne ( męski, żęski i nijaki ). Istnieje ogólna zasada : nazwy obce zakończone na spółgłoskę są rodzaju męskiego, ale jak wiele reguł gramatycznych, ta również ma wiele wyjątków .

Przyjrzyjmy się najczęściej spotykanym.

 • Zapożyczone z angielskiego

 Czasami przypisujemy rodzaj na podstawie podobieństwa formy lub znaczenia słów języka który zapożycza dane słowo, np. la band (zespół muzyczny) jest rodzaju żeńskiego , ponieważ został przypisany do słowa włoskiego banda (grupa), tak samo odnośnie słowa la card ” karta magnetyczna “, od słowa carta.

Oto niektóre z najbardziej popularnych zwrotów:

 – la gang; – la holding; – la convention; – l’escalation; – la leadership; – le news (solo al plurale nel significato di “ultime notizie”); – la reception; – la fiction; – la gag; – l’e-mail.

 – Gangi -spółka holdingowa -kongres; – eskalacja -przywództwo -wiadomości ( tylko w liczbie mnogiej ) -recepcja – fiction – gag – e-mail .

Rzeczowniki złożone zazwyczaj przybierają rodzaj drugiego elementu. Na przykład, il top, (z najwyższej półki) ale la top model (model z najwyższej półki ) ze względu na słowo modella czyli modelka, il check up ale la check list (lista wyboru) ze względu na słowo lista.

Oto kilka przykładów:

– la beauty farm; – la business class; – la chat line; – la candid camera; – la disco music; – la work station.

-Farma piękności – klasa biznes -linia czat -ukryta kamera -dyskoteka -stanowisko pracy .

Nowy sposób patrzenia na świat

Język włoski jak wszystkie inne języki (np. język polski) to nie zbiór dźwięków (słów) ale przede wszystkim inny sposób patrzenia na rzeczywistość, określania, przekazywania wrażeń oraz dostrzegania i życia tym co nie zawsze dla człowieka z innej kultury mogłoby wydawać się istotne. Ucząc się nowego “języka” uczysz się i poznajesz nowy sposób patrzenia na świat. Odkrywasz coś na co często patrzyłeś ale nie zauważałeś.

Nauka języka obcego

Nauka języka obcego kojarzy się często z pokorą. Kiedy uczymy się mówić w innym języku, trudnym do zaakceptowania jest fakt psychologicznego poniżania się, który jest efektem ubocznym. Oznacza to, że zdajemy sobie sprawę z utraty pozycji, z której dominowaliśmy i która była naszym żywiołem. Nasz język ojczysty, nasze myśli, pragnienia, objaśnienia oraz relacje międzyosobowe, uformowane w taki sposób, że pasowały perfekcyjnie do naszego życia i naszego charakteru, musimy dostosować do świata słów, gramatyki, rytmów całkowicie odmiennych. Nagle odczuwamy zakłopotanie. Wiemy bowiem, że to co próbujemy wypowiedzieć, komunikując z rozmówcą w jego ojczystym języku, czyni z nas dzieci lub idiotów. Jeżeli nasz rozmówca jest wyrozumiały, to zrozumie co do niego mówimy i będzie starał się nam pomóc. Jednak liczenie na wyrozumiałość i grzeczność innych, ponownie będzie oznaką, tym razem jednak przez nas samych, pokory. Dlatego ucz się pokory.