E Tu, come lo dici? Parole in Fiorentino

 1. I’BABBO (Papà) – Ojciec
 2. AUFO – Gratis (A. U. F. O.) = AD USUM FLORENTINAE OPERAE = AD USO PER LE OPERE FIORENTINE – OPERE PUBBLICHE NON ERANO SOGGETTE AI DAZZI, ALLE TASSE = ROBOTY PUBLICZNE BEZ PODATKU CZYLI GRATIS
 3. NINI – (BAMBINO) – DZIECKO
 4. GRANATA = LA SCOPA – SZCZOTKA DO PODŁOGI
 5. TONI = LA TUTA – BLUZA  / TO NY – DA NEW YORK – Z NOWEGO YORKU
 6. I’ TOCCO = ORE 13.00 – GODZINA 13.00
 7. BUHAIOLO = BASTARDO – NIEŚLUBNE DZIECKO, ZDEMORALIZOWANY, NIEPOPRAWNY / BUHAIOLA = DONNA DI POCHI COSTUMI – KOBIETA O BRZYDKICH OBYCZAJACH (mógłbym przetłumaczyć inaczej ale i tak wszyscy to zrozumieją)
 8. CIENCIO = STRACCIO PER PULIRE, OPPURE IL DOLCE / SZMATA, SZMATKA LUB CIASTKO
 9. PASSERA = L’ORGANO GENITALE FEMMINILE OPPURE UNA BELLA RAGAZZA – ORGAN PŁCI ŻEŃSKIEJ – “NIEZŁA” LASKA
 10. COSO = TUTTO QUELLO CHE NON SAI NOMINARE – TO WSZYSTKO CO NIE JESTEŚ W STANIE NAZWAĆ
 11. CHIAPPINO = MOLLETTA PER STENDERE I PANNI (ACCHIAPPA) – SPINACZ DO PRANIA
 12. I LILLERI = I SOLDI, QUATTRINI – PIENIĄDZE / POWIEDZENIE (SENZA LILLERI NON SI LALLERA) = SENZA SOLDI NON CI SI DIVERTE. (BEZ PIENIĘDZY NIE MA ZABAWY)  LA LALLERA = L’ORGANO GENITALE FEMMINILE – ORGAN PŁCI ŻEŃSKIEJ CZYLI BEZ PIENIĘDZY NIE (…..) SOBIE.