Spójnik

Spójnik

Łączy wyrazy lub zdania.

Spójniki współrzędne:

 • łączące: e (ed przed samogłoską) – i, oraz, anche – też
 • przeczące:  – ani, neanche – ani nawet
 • przeciwstawne: ma – ale, però – jednak, jednakże
 • wynikowe: dunquequindi – więc
 • rozłączne: o – albo, lub, oppure – albo też, lub

Spójniki podrzędne:

 • wyjaśniające: che – że, żeby, come – jak
 • czasowe: mentre – podczas, quando – kiedy, gdy
 • celowe: affinché – aby, acciocché – aby, ażeby
 • przyczynowe: poiché – ponieważ, giacché – jako że
 • warunkowe: se – jeśli, gdyby, purché – byle tylko
 • przyzwalające: benché – chociaż, sebbene – chociaż, aczkolwiek