Rodzajnik

Standardowy szyk zdania to SVO.

W języku włoskim są dwa rodzaje – męski i żeński oraz dwie liczby – pojedyncza i mnoga.

Deklinacja rzeczowników i przymiotników jest bardzo regularna, większość z nich ma końcówki:

LICZBA POJEDYNCZA LICZBA MNOGA
RODZAJ MĘSKI -o -i
RODZAJ ŻEŃSKI -a -e

Rzeczowniki zakończone na -e przybierają w liczbie mnogiej końcówkę -i.

LICZBA POJEDYNCZA LICZBA MNOGA
RODZAJ MĘSKI -e -i
RODZAJ ŻEŃSKI -e -i

Pewna grupa słów ma też rodzaj “sprzeczny z końcówką”. Takie rzeczowniki w rodzaju żeńskim mają jednak liczbę mnogą na -i, nie zaś -e.

LICZBA POJEDYNCZA LICZBA MNOGA
RODZAJ MĘSKI -a -i
RODZAJ ŻEŃSKI -o -i

Przymiotniki zakończone w rodzaju męskim na -e mają w rodzaju żeńskim tę samą końcówkę, a w liczbie mnogiej – -i, np. grande – wielki, wielka, grandi – wielcy, wielkie.

Nie zmieniają formy rzeczowniki zakończone spółgłoską, akcentowaną samogłoską, literą i, połączeniem ie oraz niektóre rzeczowniki mające rodzaj “sprzeczny z końcówką. O liczbie rzeczownika w tych wypadkach decyduje tylko rodzajnik, np.:

 • il bar – bar; i bar – bary
 • la pubblicittà – reklama; le pubblicittà – reklamy
 • la diocesi – diecezja; le diocesi – diecezje
 • la serie – seria; le serie – serie
 • il cinema – kino; i cinema – kina

Rodzajnik

Rodzajnik w języku włoskim występuje w trzech formach: określony (determinativo), nieokreślony (indeterminativo) i cząstkowy (partivo). Rodzajników zazwyczaj nie tłumaczy się. Czasami rodzajnik określony oddaje się polskim zaimkiem ten, ta, nieokreślony – jakiś, jakaś, pewien, pewna, zaś cząstkowy – trochę, kilka, niektórzy.

Rodzajnik nieokreślony jest używany do oznaczenia rzeczy nieokreślonej, określony oznacza rzecz nam znaną, a cząstkowy – część całości.

 • Rodzajnik nieokreślony:
  • Rodzaj męski:
LICZBA POJEDYNCZA LICZBA MNOGA STOSOWANIE
 un dei przed spółgłoską, przed samogłoską
 uno degli gdy wyraz zaczyna się na: gnpss + spółgłoskajxyz

Przykłady:

 • un fiore – (jakiś) kwiat; dei fiori – (jakieś) kwiaty
 • un amico – (jakiś) przyjaciel; degli amici – (jacyś) przyjaciele
 • Rodzaj żeński:
LICZBA POJEDYNCZA LICZBA MNOGA STOSOWANIE
 una delle przed spółgłoską
 un’ delle przed samogłoską[4]

Przykłady:

 • una donna – (jakaś) kobieta; delle donne – (jakieś) kobiety
 • un’amica – (jakaś) przyjaciółka; dell’ amiche – (jakieś) przyjaciółki
 • Rodzajnik określony:
  • Rodzaj męski:
LICZBA POJEDYNCZA LICZBA MNOGA STOSOWANIE
 il i przed spółgłoską
  lo gli gdy wyraz zaczyna się na: gnpss + spółgłoskajxyz
  l’ gli przed wyrazami zaczynającymi się na samogłoskę

Przykłady:

 • il cane – pies; i cani – psy
 • lo specchio – lustro; gli specchi – lustra
 • l’elefante – słoń; gli elefanti – słonie
 • Rodzaj żeński:
LICZBA POJEDYNCZA LICZBA MNOGA STOSOWANIE
 la le przed spółgłoską
 l’ le przed wyrazami zaczynającymi się na samogłoskę

Przykłady:

 • la casa – dom; le case – domy
 • l’amica – przyjaciółka; le amiche – przyjaciółki
 • Rodzajnik cząstkowy:
  • Rodzaj męski:
LICZBA POJEDYNCZA LICZBA MNOGA STOSOWANIE
 del dei przed spółgłoską, przed samogłoską
 dello degli gdy wyraz zaczyna się na: gnpss + spółgłoskajxyz
 delll’ degli przed wyrazami zaczynającymi się na samogłoskę

Przykład:

 • del vino – (trochę) wina; degli uomini – niektórzy mężczyźni
 • Rodzaj żeński:
LICZBA POJEDYNCZA LICZBA MNOGA STOSOWANIE
 della delle przed spółgłoską
 dell’ delle przed samogłoską

Przykład:

 • dell’ acqua – (trochę) wody; delle donne – kilka kobiet

Stosowanie rodzajnika

Rodzajnik nie występuje przy:

 • imionach i nazwiskach
 • nazwach miast i krajów
 • tytułach
 • wyliczeniach
 • rzeczownikach poprzedzonych przysłówkami pocomolto itp.